Abstract Lights

Vi ste svjetlost svijeta

Mateju 5:14

Otac milosrđa i Bog svake utjehe, nas tješi u svakoj našoj nevolji da bismo i mi sve koji su u nevolji mogli tješiti onom utjehom kojom nas same tješi Bog. (Druga poslanica Korinæanima 1:3-4)

Kliknite sliku za preuzimanje ili pošalji poruku

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)