Abstract Lights

Dünyanın ışığı sizsiniz

Matta 5:14

Her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli Baba'ya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Kendisinden aldığımız teselliyle her türlü sıkıntıda olanları teselli edebilmemiz için bizi bütün sıkıntılarımızda teselli ediyor.  (2 Korintliler 1:3-4)

Bir mesajı indirmek veya göndermek için görüntüyü tıklayın

Download our Free eBook and Go For Jesus (Mark 16:15)